Doen


 

 

ArboActie richt zich vooral op het voorkomen van verzuim. Centraal staat arbeidsgeschiktheid en snelle terugkeer in eigen of ander passend werk.

 

ArboActie kan u ondersteunen bij gesprekken met medewerkers, coaching van leidinggevenden, overleg met management, inkoop cq. contract besprekingen met dienstverleners, gesprekken met verzekeraars.

 

ArboActie kan ook behulpzaam zijn bij het opzetten van het wettelijk verplichte risico inventarisatie (RIE), periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO), arbeidsomstandigheden spreekuur en aanstellingskeuringen

 

ArboActie adviseert hoe individueel herstel kan worden bekort met kortdurende intensive zorg.

 

ArboActie ziet regelmatig mogelijkheden om de wachtlijst te verkorten. De extra kosten daarvan worden vrijwel zeker terugverdiend door de financiële voordelen van een versnelde terugkeer op het werk.