Nieuws

 

 

1-7-2021

 

Martien Ernste gaat per 1-7-2021 haar werkzaamheden voor ArboActie beëindigen. Ze gaat genieten van haar vervroegde pensioen. Martien wil graag langs deze weg alle werkgevers en werknemers bedanken in het in haar gestelde vertrouwen.

 

 

1-7-2021

 

We verwelkomen langs deze weg graag Stefan van Vuuren. Stefan is bedrijfsarts en gaat per vandaag ons team versterken. We wensen hem veel werk plezier.

 

 

17-04-2021

 

Anton Hentzen is 17-04-2021 ingeschreven in het register als bedrijfsarts op 28-04-2021 zal hij online zijn diploma in ontvangst mogen nemen bij de SGBO. Wij zijn blij dat Anton bij onze maatschap als bedrijfsarts zijn dienstverlening gaat voortzetten.

 

 

20-01-2021

 

Ronald Hagenberg heeft 19-1-2021 online zijn diploma in ontvangst mogen nemen bij de SGBO. Wij zijn blij dat Ronald bij onze maatschap als bedrijfsarts zijn dienstverlening gaat voortzetten.

 

 

24-11-2020

 

De Commissie tot toekenning van de Zielhuispenning heeft uit de voor dit jaar de scriptie van Ronald Hagenberg gekozen tot een van de drie genomineerde scripties. De titel van de scriptie is "Participatiegedrag volgens bedrijfsartsen, een kwantitatieve inhoudsanalyse". Ronald gaat het wetenschappelijke artikel online presenteren op de Algemene Ledenvergadering van de NVAB op donderdag 10 december a.s.

 

 

Oktober 2020

 

De overheid heeft de 'Landelijke maatregelen tegen het coronavirus per 29 september' bekend gemaakt. Het NVAB-standpunt spreekuurcontacten is op basis daarvan geactualiseerd. Het algemene advies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken is nog steeds van kracht. Er is geen verbod op contactberoepen ingesteld. In de praktijk zullen wij daarom steeds een afweging maken of wij een spreekuur of telefonisch contact inplannen Nij de afweging zullen zowel aspecten van risico-dragerschap als risico-vormerschap een rol spelen. En bij spreekuur op lokatie zal ook rekening gehouden worden met het beleid van de werkgever. Het kan voor komen dat er met een mond/neuskapje op gewerkt wordt bij bepaalde onderzoeken P> 

 

juni 2020

Hervatting spreekuren

 

ArboActie heeft de spreekuren inmiddels weer hervat We proberen inde planning zo veel mogelijk te zorgen dat er geen wachttijd ontstaat waarin meerdere mensen in een kleinere ruimte aanwezig zijn. In de praktijk betekent dit dat we spreekuren en telefonische afspraken afwisselen.

 

Wanneer u een afspraak heeft voor het spreekuur dan ontvangen we u graag als we met vrij grote zekerheid weten dat u geen Corona heeft. Mocht u op 1 van de onderstaande vragen "ja" antwoorden, dan verzoeken wij om niet naar het spreekuur te komen, maar op de afgesproken tijd telefonisch contact op te nemen met de behandelende bedrijfsarts of ons secretariaat. Wij houden in principe de 1,5 meter afstand aan tijdens de gesprekken. Waar nodig zal gewoon lichamelijk onderzoek worden verricht door de bedrijfsarts.

 

Mocht uw bedrijfsarts klachten hebben dan zal het spreekuur vanzelfsprekend door ons secretariaat afgebeld worden..

 

 

maart 2020

NVAB adviseert: vermijd één-op-één spreekuurcontacten

 

Beste collega,

 

In verband met de COVID-19 epidemie heeft de NVAB een advies opgesteld met betrekking tot spreekuurcontact met cliënten. Hiermee willen we bijdragen aan het verminderen van verspreidingskansen voor het SARS-CoV-2 virus.

 

Dit advies geldt voor alle bedrijfsartsen in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van bedrijfsartsen werken. Arboverpleegkundigen hebben als BIG-geregistreerde zorgprofessionals hun eigen professionele verantwoordelijkheid. Met het bestuur van de V&VN heeft daarom afstemming plaats gevonden, zij onderschrijven onze lijn. De V&VN zorgt voor communicatie met hun eigen achterban. Ook vond ruggespraak plaats met de brancheorganisatie OVAL en netwerkorganisatie KoM.

 

Advies spreekuren tot maandag 6 april 2020 Voortvloeiend uit maatregelen voor de algemene volksgezondheid adviseert de NVAB bedrijfsartsen om één-op-één spreekuurcontacten zo veel mogelijk te vervangen door telefonische spreekuren of andere vormen van contact op afstand. Zoals altijd blijft het de professionele verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts om te beoordelen of hij op enig moment voldoende informatie heeft om tot een verantwoord advies te kunnen komen.

 

Wanneer het contact zich vanwege dit NVAB-advies beperkt tot een telefonisch spreekuur, zal de bedrijfsarts de inhoud en reikwijdte van zijn advies soms aan moeten passen. Ook kan de bedrijfsarts besluiten dat in een specifieke situatie een telefonisch spreekuur niet afdoende is om tot een verantwoord advies te komen. In dat geval zal hij geen advies kunnen geven of alsnog moeten besluiten tot een één-op-één spreekuur contact. Daarbij weegt hij de belangen van de volksgezondheid af tegen de noodzaak om toch tot een advies te komen.

 

Dit advies geldt in elk geval tot maandag 6 april 2020. In week 14 volgt nader bericht over eventuele verlenging van dit advies. Dat zal afhangen van de situatie rond de COVID-19 epidemie van dat moment.

 

 

september 2019

Vanwege ons 15 jarig bestaan is het hele team met partners op 26 september 2019 een dagje op Zandvoort wezen racen. We zijn de hele dag op het circuits bezig gehouden met allerlei soorten autorijden; 4bij4, ijsrijden, slippen, karten, slalom, driften maar dus ook echt racen in BMW, Porsche en Formule 3. Aansluitend hebben we heerlijk gegeten aan het strand. Een vermoeiende maar uiterst inspirerende dag uit. Op naar het volgende lustrum.

 

 

 

september 2019

Vanaf 1-1-2019 is Mohammed Boudjemaoui tot de maatschap toegetreden en gestart met zijn opleiding tot bedrijfsarts. Arthur Jiskoot is zijn opleider.

 

 

augustus 2019

stichting BAAC is tot 23-12-2020 officieel geregistreerd als werkende opleidingsinstelling

 

 

januari 2019

Vanaf 1-1-2019 is Mohammed Boudjemaoui voor 2 dagen per week op donderdag en vrijdag bij ArboActie in dienst getreden als arts assistent bedrijfsgeneeskunde niet in opleiding. De overige dagen is hij werkzaam bij UWV.

 

 

januari 2018

In 2017 heeft Arhur Jiskoot ook zijn opleiding als opleider afgerond en in 2018 is hij ook bij de RGS geregistreerd als erkend opleider. Op deze manier probeert ArboActie een bijdrage te leveren aan de nieuwe instroom van nieuwe bedrijfsartsen en kunnen de uittredende bedrijfsartsen hun kennis en ervaring overdragen aan de jongere generatie.

 

 

2016

In 2016 heeft ArboActie in samenwerking met Business Health Support de opleidingsinstelling BAAC opgericht. Eind 2016 is deze instelling officieel erkend door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en zijn Martien Ernste en Chris Ockeloen geregistreerd als erkend opleiders. Vanaf 2016 hebben zij Anton Hentzen en Ronald Hagenberg als arts assistent bedrijfsgeneeskunde in opleiding onder hun hoede.